Kasım ATASOY Kişisel Web Sayfası

Expert of a lot of Work

Tamamlanmış Projeler

 • Seyhan Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Elektronik Başvuru Sistemi (2014) ASP + ASP.NET + MSSQL 2012

Seyhan Kaymakamlığı e-Tüketici Sorunları Hakem Heyeti adlı proje tamamlanmıştır. Alanında Türkiye'de ilk ve tek projedir. Projede Seyhan Kaymakamlığı bünyesinde bulunan 2 Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ilave olarak elektronik ortamda başvuruların yapılabildiği ve durumunun takip edilebildiği bir altyapı oluşturulmuştur.
Sistem mevcut Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin çalışma sistemini kolaylaştıracak, vatandaşlarımızın ürün bazlı işlemleri dışındaki başvurularda şahsen gelmesine gerek kalmadan başvuru yapılabilmesine imkan sağlayacaktır. Kimlik ve Adres Paylaşım Sistemleri ile entegrasyon yapılan uygulamada başvurular kolayca yapılmakta, maddi hataların büyük ölçüde önüne geçilmektedir. İşlemler sistem üzerinden sorunsuz ve hatasız aynı zamanda hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Uygulama 1 Mart 2014 tarihi itibariyle hizmete girmiştir.

 • Çukurova Üniversitesi E-Öğrenme Destek Sistemi (2014) ASP + ASP.NET + MSSQL 2012

Çukurova Üniversitesi E-Öğrenme Destek Sistemi adlı proje tamamlanmıştır. Gelişmiş E-Öğrenme araçlarını tek çatı altında toplayan uygulamada tek şifre ile tüm uygulamaların kullanılabilmesi, kolayca yayınlanıp paylaşılabilmesi sağlanmıştır. İnternet ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile popüleritesini arttıran e-öğrenme araçlarından Moodle, e-Öğrenme nesne tasarlama aracı Xerte ile Çukurova Üniversitesi Öğrenme Nesneleri Portalı adıyla materyal yayınlanan sistemler tek şifre ile yönetilebilir bir ortamda sunulmaktadır. Proje konusunda Çukurova Üniversitesi Veri Merkezinde konumlandırılan bir sunucu ile hizmet sağlanmaktadır. Sunucu yönetimi ve proje tasarım kodlama hizmetleri Kasım ATASOY tarafından sağlanmaktadır. Bilimsel bir çalışmaya konu olacak uygulama üniversitemiz öğrencileri tarafından kullanılmaya başlamıştır. Şubat 2014 itibariyle yayında olan sistemimiz, özellikleri itibariyle Türkiye'de ilk ve tek projedir.

 • Seyhan Kaymakamlığı Web Sitesi ve Seyhan SYDV Online Başvuru Sistemi (2013) ASP + ASP.NET + MSSQL 2012 + MySQL

Seyhan Kaymakamlığı Web Sayfası yenilenmiştir. Seyhan SYDV Online Başvuru Sistemi yazılarak hizmete açılmıştır, alanında Türkiye'de ilk ve tek projedir. Projede Seyhan SYDV ofis altyapısı Sunucu & İnce İstemci şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. donanım projesi Kasım ATASOY tarafından yapılmış, Myronet Ltd. Şti. tarafından uygulamaya koyulmuştur. Sunucu çıkışına firewall bağlanarak tüm bağlantılar güvenli hale getirilmiştir. Sunucu & İnce İstemci konfigürasyonu ile elektrik kesintilerinde bile hizmetin kesintisiz sürebilmesi sağlanmıştır. 20 KvA güç kaynağı ile yaklaşık 1 saat süre ile tüm kurumun ihtiyacı sağlanabilmektedir. Projenin yazılım tasarlanması ve yazımı Kasım ATASOY tarafından yapılmıştır. Proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız SYDV'ye gelmeden herhangi bir kamu kurumu, internet kafe, muhtarlıklar gibi internet erişiminin olduğu herhangi bir yerden yardım taleplerini merkeze iletebilmektedirler. Yetkilendirme şemasına göre yardım türlerinden başvurular kontrol personelinin ekranına düşmekte başvurular kısa sürede merkezi incelemenin ardından mütevelli heyetine ya da sosyal incelemeci ekibe aktarılmaktadır. Mobil ekip şeklinde yapılandırılan sosyal incelemeciler kendi sorumluluk bölgelerindeki başvuruları yerinde inceleyip, inceleme notlarını Bütünleşik Sisteme anında girebilmektedirler. Mütevelli heyeti karar süreci de yazılım üzerinde sonuçlandırılmaktadır. Başvuru sahibi vatandaşlar her an başvurusunun ne aşamada olduğunu sistem üzerinden takip edebilmektedir. Ayrıca proje kapsamında Seyhan SYDV için Online Evrak Modülü ve Dijital Arşiv Uygulaması da yazılmıştır. Projede Nüfus ve Vatandaşlık İdaresi ile Kimlik Paylaşım Sistemi altyapısı entegrasyonu da yapılmıştır.

 • MEB Sunucularında Haberci Versiyonu (2013) - ASP + ASP.NET + MySQL

Elektronik ortamda yazışma sistemi Haberci, MEB sunucularında çalışacak şekilde Mart 2013 itibariyle yeniden yazılmıştır. Sistemi kullanan kurumlarımız:

Seyhan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü: SimmiS

Çukurova İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü: ÇukurovaHaberci

Ceyhan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü: İletici

Kozan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü: SissiS

Karaisalı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü: Karmis

Saimbeyli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü: SeeS

İmamoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü: Evrak

Ulukışla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü: Ulumis

Havza İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü: Havza MEM Evrak

Ereğli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü: ERMİS

Sarıçam İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü: SarmiS

 • Seyhan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Otomasyonu (2011) - ASP + ASP.NET + MSSQL + MySQL

Seyhan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından incelemesi yapılan bireylere ait randevu alınmasından rapor teslimine kadar tüm sürecin kontrol altında tutulduğu, çevrimiçi belge ve arşiv yönetim sistemi de bulunan bir uygulama projelendirilerek yazılmıştır. Kayıtlı 10bin üzerinde bireyin işlemleri çevrimiçi sistemle başarıyla uygulanmıştır. Sistemin zaman içinde oluşan ihtiyaçları karşılanmaya devam edilmektedir.

 • Adana Bilim ve Sanat Merkezi Sınav Otomasyonu (2010) - ASP + MySQL

Adana Bilim ve Sanat Merkezi web sayfası ile entegre olarak çalışan, seçme sınav sistemi yazılmıştır. Sınavın tüm basamaklarının çevrimiçi uygulandığı sistem ile önemli ölçüde işgücü kaybının önüne geçilmiştir.

 • Entegre İçerik Yönetim Sistemi ve Web Sayfası Pakedi (2010) - ASP + MySQL || MS Access

Hizmet İçi Eğitim kapsamında vermiş olduğu Web Sayfası hazırlama derslerinde proje geliştirilmesine yönelik hazırlanmıştır. Web Sayfası + IYS ile kursiyerler, bir web sayfasından beklenilenlerin tamamının karşılanacağı platforma sahip olmuşlardır. Birçok kamu kurum ve kuruluşun site uygulamasında da bu entegre sistemi kullanılmıştır.

 • Personel Takip Programı (2010) - ASP.NET + C# + MSSQL 2008

Merkezi Türkiye'de bulunan ve dünya üzerinde 63 ayrı lokasyonda hizmet veren bir işletmenin personel yönetim uygulaması Kasım ATASOY'un yazılım koçluğu ve proje liderliği ile bir ekip tarafından yazılmıştır. Personel bilgileri, atamaları, uçuşları, çalışma saatleri, sağlık ve sosyal takipleri, maaş hesaplaması ve banka otomasyonu dahil komple Personnel Check List adıyla, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hizmet veren uygulama halen kullanılmaya devam etmektedir.

 • Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sınav Dağıtım Programı (2009) - ASP + MSSQL 2008

Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü için proje arkadaşı Yusuf Soner BUCAK ile Türkiye'nin ilk çevrimiçi sınav dağıtım programı 2009 yılında yapılarak uygulamaya konulmuştur. Tamamen şeffaf bu sistem sayesinde il merkezinde bulunan Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki öğretmenlerin merkezi sistem sınavlarında aldıkları görevler sistem üzerinden atama yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bazı değişikliklerle halen uygulamada olan sisteme Kasım ATASOY yazılım desteği vermeye devam etmektedir.

 • SimmiS (2008) - ASP.NET + MSSQL 2008

Türkiye'nin ilk çevrimiçi haberleşme ve veri toplama sistemi Seyhan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Modüler İletişim Sistemleri adıyla Nisan 2008'de yayın hayatına başlamış Mart 2013'e kadar http://www.simmis.gov.tr/ adresinde hizmet vermiştir. Haberci Modülü, MTSK Modülü, MTSK Ek-9 Modülü, Kantin Modülü, Bilgisayar Sınav Modülü, MSS Modülü, Al-Ver Modülü, Ücretli Öğretmenlik Modülü, Rapor Takip Modülü, Öğretmen İhtiyaç ve Fazla Modülü, Özel Öğretim Kurumları Matbu Evrak Yönetim Modülü gibi modüllerle 6,4 Milyar adet işlem sistem üzerinden gerçekleştirilmiş olup tamamı çevrimdışı olarak kayıt altındadır.

 • Resmi Yazı Programı (2008) - VB 6.0 + MS Access + Fast Report

Kurumlarımızın resmi yazılarını, resmi yazışma kurallarına uygun hazırlayacakları uygulama yazılarak kurumlarımıza hediye edilmiştir. PDF çıktıya imkan veren uygulama elektronik ortamda haberleşmede büyük kolaylıklar sağlamış olup halen kullanmaya devam edilmektedir.

 • Sicil Programı (2008) - VB 6.0 + MS Access + Fast Report

Memurların yıllık sicil formlarının elektronik ortamda doldurulmasını sağlayan uygulama kurumlarımıza hediye edilmiştir.

 • Rehabilitasyon Otomasyonu (2007) - ASP + ASP.NET + MSSQL 2005

Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü için hazırlanan ve ilimiz genelindeki tüm rehabilitasyon kurumlarına hizmet veren web tabanlı uygulama Bakanlığımız uygulamasından önce hayata geçirilmiş ve 1 yıl yayında kalmıştır.

 • İhale Otomasyonu (2004) - .NET + MSSQL 7.0

Saimbeyli Pansiyonlu İlköğretim Okulu Müdürlüğü sırasında ihtiyaç oluşan, yapılacak ihalelerin düzenlenmesi ve mevzuata uygun olarak yütürülmesini sağlayacak İhale Otomasyonu uygulaması yazılmış, onlarca ihale sistem üzerinden başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yine Saimbeyli Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğünü yürüttüğü esnada yapmış olduğu ihalelerde bu otomasyon en büyük yardımcılarından biri olmuştur.

 • Seçmeli Ders ve Klüp Programı (2003) - VB + MS Access

Okullarda seçmeli derslerin dağıtılması ve klüplere öğrenci seçimini kolaylaştıran uygulama yazılmıştır.

 • İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Rutin Yazılar Uygulaması (2002) - VB + MS Access

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından rutin yapılan yazışmaları düzenlemek, hatırlatmak amacıyla hazırlanan uygulama 2002 yılında uygulamaya koyulmuştur.

 • Hasta Sevk Kağıdı Programı (2000) - VB + MS Access

Devlet Memurlarının hasta sevk evraklarının hazırlanmasını kolaylaştıran uygulama 2000 yılında yazıldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşları için özelleştirilebilir nitelikteki program yüzlerce kurum tarafında kullanılmıştır.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı - Personel Kimlik Programı (2000) - VB + MS Access

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin kimlik kartlarını başkanlığın formatına göre kolayca basımını sağlamak üzeri hazırlanarak hediye edilen uygulama birçok müftülük tarafından kullanılmıştır.

 • Öğrenci Yurdu - Öğrenci Takip Programı (1995) - Q Basic 4.5 + FS

Üniversitede kaldığı öğrenci yurdu için Öğrenci Takip Programı yazarak yurda hediye etti. Program yaklaşık 10.000 satırdan oluşmakta idi, o dönemde kısıtlı imkanlarla yazılan uygulama birçok ticari yazılımla rekabet edebilecek yetenekteydi.

 • Q Klavyeyi F Klavyeye Çevirme Yazılımı (1993) - Commodore 64 Basic V2

Bilişim dünyasıyla tanışma aracı olan Commodore 64 ile yazılım hayatına başladı. Internet ve dökümanların yeterince bulunmadığı bu zaman diliminde 2 yıllık uzun uğraşlar ve uykusuz gecelerin ardından ilk kaydadeğer uygulaması olan Q Klavyeyi F Klavyeye Çevirme Uygulamasını yazdı. Bu program aracılığıyla 10 parmak yazmayı da öğrenmiş oldu.